Tin cậy

Loco - Play Free Games, Cricket and Win!

rahulvidh
21.1MB
Tải về
Tải về 50k - 250k
Phiên bản 4.7.24 4 ngày trước

Mô tả của Loco - Play Free Games, Cricket and Win!

LOCO is India’s first free app where you can play games 🎮 and win money. 💰💰

Your winning amount will be transferred to you via PayTM.

Play in your language Hindi, Marathi, Tamil, Telugu & Bengali too. Other languages to be launched soon! This game will always be available in your language, for you.

Play free games such as Blitz Cricket, Bubble Shooter, 2048 Solitaire, Tetroid (Tetris), Furious Road (racing), Aqua Shooter, Jungle Gems, Loco League for cricket, football, tennis, Live Trivia Quiz .

On Loco we have three formats to get you WIN BIG!

Loco Live: Every game has 10 questions and if you answer all correctly, you win lots of cash!!! The quiz questions range from politics, news, current affairs, GK, sports, history, geography, sciences, current trends, technology etc. If a general knowledge quiz is not your thing, don’t worry we have different non-trivia quiz games for you as well. Just join in for all the fun games!!!

Loco League: If you think you can answer questions about a future match because you love sports, this game is for you. If you are a champ at other league games, you will fit right in. Cricket, football, tennis - we have all kinds of games on Loco League.

Loco Arena: You have played lots of different games on your mobile, now you can also win money for playing! Play bubble shooter, jungle gems, airwar, tetroid and show up on the leaderboard and show India your talent.

✅Easy to play, Answer 10 questions and earn Paytm cash. Here is how:
⬇️Download Loco - Live Game Show app.
✍️Signup using your Paytm number or simply use Truecaller for easy signup.
⏰Enter your username, turn on game reminders & get ready for an exciting game.
🙋‍♀️Once the game starts, the host asks you ten easy questions. If you answer all of them correctly you WIN Paytm cash.
👨‍👧If you answer wrong, don’t worry. You can always use your coins to get back. Refer your friends & family and earn more coins.

🤑Bigger games with Bigger Payout:
We keep adding surprise games. Stay tuned for these! Earn for all your knowledge. No other live quiz game will be this fun, play this game today!
Loco là ứng dụng miễn phí đầu tiên của Ấn Độ, nơi bạn có thể chơi trò chơi và kiếm được tiền. 💰💰

Số tiền chiến thắng của bạn sẽ được chuyển cho bạn qua PayTM.

Chơi bằng ngôn ngữ của bạn Tiếng Hindi, tiếng Marathi, tiếng Tamil, tiếng Telugu và tiếng . Các ngôn ngữ khác sẽ sớm được ra mắt! Trò chơi này sẽ luôn có sẵn trong ngôn ngữ của bạn, cho bạn.

Chơi các trò chơi miễn phí như Blitz Cricket, Bubble Shooter, 2048 Solitaire, Tetroid (Tetris), Furious Road (racing), Aqua Shooter, Jungle Gems, Loco League cho cricket, bóng đá, tennis, Live Trivia Quiz .

Trên Loco, chúng tôi có ba định dạng để giúp bạn THẮNG LỚN!

Loco Live: Mỗi trò chơi có 10 câu hỏi và nếu bạn trả lời đúng, bạn sẽ giành được rất nhiều tiền mặt !!! Các câu hỏi đố bao gồm từ chính trị, tin tức, vấn đề thời sự, GK, thể thao, lịch sử, địa lý, khoa học, xu hướng hiện tại, công nghệ, v.v ... Nếu một câu đố kiến ​​thức chung không phải là vấn đề của bạn, đừng lo lắng tất cả những điều tốt nhất cho bạn. Chỉ cần tham gia cho tất cả các trò chơi thú vị !!!

Loco League: Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể trả lời các câu hỏi về một trận đấu trong tương lai vì bạn yêu thích thể thao, trò chơi này là dành cho bạn. Nếu bạn là một nhà vô địch tại các trò chơi giải đấu khác, bạn sẽ phù hợp ngay. Cricket, bóng đá, tennis - chúng tôi có tất cả các loại trò chơi trên Loco League.

Loco Arena: Bạn đã chơi rất nhiều game khác nhau trên điện thoại di động, giờ bạn cũng có thể giành được tiền để chơi! Chơi bắn súng bong bóng, đá quý rừng rậm, airwar, tetroid và hiển thị trên bảng xếp hạng và cho Ấn Độ thấy tài năng của bạn.

Dễ chơi, Trả lời 10 câu hỏi và kiếm tiền mặt Paytm. Đây là cách thực hiện:
Tải xuống Loco - Ứng dụng Live Game Show.
Đăng ký bằng số Paytm của bạn hoặc đơn giản là sử dụng Truecaller để đăng ký dễ dàng.
Nhập tên người dùng của bạn, bật lời nhắc trò chơi và sẵn sàng cho một trò chơi thú vị.
Khi trò chơi bắt đầu, chủ nhà hỏi bạn mười câu hỏi dễ. Nếu bạn trả lời đúng tất cả, bạn sẽ KIẾM tiền mặt Paytm.
Nếu bạn trả lời sai, đừng lo lắng. Bạn luôn có thể sử dụng tiền của bạn để lấy lại. Giới thiệu bạn bè & gia đình của bạn và kiếm được nhiều tiền hơn.

Các trò chơi kích hoạt với Xuất chi lớn hơn:
Chúng tôi tiếp tục thêm các trò chơi bất ngờ. Hãy theo dõi cho những điều này! Kiếm cho tất cả kiến ​​thức của bạn. Không có trò chơi đố vui trực tiếp nào sẽ thú vị như vậy, hãy chơi trò chơi này ngay hôm nay!

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Loco - Play Free Games, Cricket and Win!

4.17
24
5
16
4
1
3
4
2
1
1
2

Đánh giá Loco - Play Free Games, Cricket and Win!

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Loco - Play Free Games, Cricket and Win!, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng rahulvidh
Cửa hàng rahulvidh 0 24

Tải về các ứng dụng tương tự trên Loco - Play Free Games, Cricket and Win!

Thông tin APK về Loco - Play Free Games, Cricket and Win!

Phiên bản APK 4.7.24
Khả năng tương thích Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
Lập trình viên Team Loco
Chính sách riêng tư http://getloconow.com/privacy.html


Tải về Loco - Play Free Games, Cricket and Win! APK
Tải về